J ai dix ans [2]--Alain Souchon-Guitar tabs by Magic-tab

HOME  Alain Souchon  Alain Souchon - J ai dix ans [2] Level4

  
   
 
Speed: 1
 
   
  Share this | Facebook | Google+|  

Alain Souchon - J ai dix ans [2],
Alain Souchon dans l'album "J'ai dix ans" sorti en 1974.
Chords : G, C7, Bb, F, Ab, Eb